Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 17/1 Yaz-Summer 2017

 

İç Kapak

Künye

İçindekiler/ Contents

Editörden

Makaleler / Articles

 Sıradışı Bir Sömürgecilik Teşebbüsü: Kont Voynoviç'in Esterabad'da Rus Kolonisi Kurması
An Extraordinary Attempt of Colonization: Earl Voyvonic's Establishing a Russian Colony Esterebad
Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN - Yrd. Doç. Dr. Ahmad Hesamipour KHELEJANİ


 Türkiye'nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi: Yeni Araç ve Mekanizmalar
Turkey's Public Diplomacy Toward the Turkic World: The New Instruments and Mechanisms
Yrd. Doç. Dr. Muharrem EKŞİ


 20 Yanvar Faciəsı Müasır Azərbaycan Poeziyasında
The Tragedy of January 20 in Contemporary Azerbaijani Poetry
Prof. Dr. Tofiq ƏBDÜLHƏSƏNLİ


 1920-1930'lu Yıllarda Kırgızistan'da Sovyet Repressiya Siyasetinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Impact of Soviet Repression Policy on Children in between 1920 and 1930 in Kyrgyzstan
Yrd. Doç. Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA


 Türk Dünyası Ortak Kimliği İnşasında Söylem Stratejileri
Discursive Strategies of Common Identity Construction in The Turkic World
Mustafa Onur TETİK


 Azerbaycan Romantik Şiiri'nde Santimantalizm (1905-1917)
Sentimentalism in Azerbaijani Romantic Poetry (1905-1917)
Prof. Dr. Ali EROL


 19.Yüzyıla Ait Bir Mizah Risalesi: "Tebessüm yâhûd Güzel Eğlence"
A Pamphlet of Humor from 19th Century: "Tebessüm yâhûd Güzel Eğlence"
Dr. Sagıp ATLI


 Şehriyar'ın Türkçe Şiirlerinde Bir Odak Noktası Olarak Dağ Olgusu
The Concept of Mountain as a Focal Point in Sehriyar's Turkish Poems
Yrd. Doç. Dr. Şamil YEŞİLYURT


 "Bozok" Adlandırması: Geleneğin Geçmişi Diriltmesine Bir Örnek
The Designation "Bozok": A Case of Rebirth of Past through Tradition
Prof. Dr. Osman KARATAY


 Bir Mitin, Bir Umudun, Bir İhmalin Tarihçiliği: Hunlar
The Huns: The Historiography of a Myth, a Hope, and a Neglect
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÜSTÜN


 Cüzzamın Peşinde Bir Seyyah: İngiliz Hemşire Kate Marsden
A Traveler in Pursuit Leprosy: English Nurse Kate Marsden
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI


 Babürlü Hükümdarı Şah Cihan'ın Dış Siyasetinde Din Faktörü
On the Meanings of the Word "emdi" in New Uyghur Language Religion Factor on Foreign Policy of Babur Emperor Shah Jahan's
Arş. Gör. Cihan ORUÇ


 Türkmenistan'da Nasreddin Hoca Yomakları- Ependi Yomakları-
The Jokes and Anecdotes Related to Nasreddin Hoca in Turkmenistan-The Anecdotes of Ependi-
Tillagözel HOJAHANOVA


 Kitle İletişim Araçları Sayesinde Yerelden Ulusala Taşınan Bir Çalgı: Kabak Kemane
A Musical Instrument Being Transmitted from Local to National through Mass Media: Kabak Kemane
Öğr. Gör. Özgür ÇELİK


 Zengi Atabeglerinin Sikkelerinde Antik Türk Mitolojisinin İzleri: Kağanlık Simgesi Olarak Ay Kültü (Mardin Müzesi Örnekleri)
Traces of Ancient Turkish Mythology on Coins of Zengid Atabegs: Moon Cult as A Symbol of Khanship (Samples from Mardin Museum)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan UYKUR


 Başkurt Halk Şairi Remi Garipov'un Şiirlerinde Başkurt Dili
Bashkir Language in the Poems of Bashkir Folk Poet Rami Garipov
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN


 O'zbek Lisoniy Manzarasıda Metafora ve Metaforik Modellashtirish
Metaphor and Metaphorical Modeling in Uzbek Language
Dilrabo BAXRONOV


 İzmir'in Bayındır İlçesi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar
Contributions from Dialect of Bayındır, District of İzmir to Compilation Dictionary
Gülcihan PEHLİVAN
Kitap Değerlendirmeleri / Book Reviews


 Dominik Gutmeyr,
Borderlands Orientalism or How the Savage Lost his Nobility: The Russian Perception of the Caucasus between 1817 and 1878,
Arş. Gör. Dr. Mertcan AKAN


 Necmettin Aygün,
Karadeniz'den Osmanlı Ekonomisine Bakış,
Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ


 Ayşe Pul,
Yeniçeri Ocağı'nın 68. Ortası Turnacıbaşılık,
Yrd. Doç. Dr. Süleyman UYGUN


 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları