TDİD

İNTERNET DUYURUSU

25. Yıl Özel Sayısı

&

DergiPark Üyeliği

 

 “Ege’den Türk Dünyasına açılan bilim kapısı” Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü olarak 25. kuruluş yıldönümümüzü yaşıyor olmanın gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Enstitümüzün 25. kuruluş yıldönümü etkinlikleri,  E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nin 2017 Aralık ayında yayımlanacak olan “25. Yıl Özel Sayısı” ile taçlandırılacaktır.

Enstitümüz ile yaşıt olan E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi çeyrek asırlık yayın tarihi boyunca ortaya koyduğu Türk Dünyası hassasiyeti ve bilimsel ilkelerden taviz vermeyen yayın anlayışı ile Türk Dünyası araştırmaları alanında saygın bir yer edinmiştir. Dergimizin 25. yıl özel sayısı, Türk Dünyası alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan değerli bilim insanlarının çağrılı makalelerinin yer alacağı bir gurur sayısı olarak 50 sayılık dergi arşivindeki saygın yerini alacaktır. Bu özel sayıda, sosyal bilimler alanlarında Türk Dünyasının önde gelen bilim insanlarına çağrıda bulunularak, kendileri tarafından hazırlanacak yüksek nitelikli makalelere yer verilmesi kararlaştırılmıştır.

SSCB’nin dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin teşekkülü ile güçlenen “Türk  Dünyası”, E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisinin çeyrek asırlık yayın yaşamında odaklandığı temel  alan olmuştur. Bu bağlamda, 25. yıl özel sayımızda yer alacak çalışmalarda, Türk Dünyasının 25 yıllık bağımsızlık dönemi ele alınacaktır. 1991 yılı sonrası ivme kazanan Türk Dünyası araştırma ve incelemelerinin tarihî bir perspektifle ele alınacağı bu çalışmalar  ile 25 yıllık süreçte muhtelif bilim dallarındaki yenilik ve gelişmelerin bilimsel bir zeminde değerlendirilmesi ve söz konusu alanlarda elde edilen akademik birikimin yansıtılması amaçlanmaktadır.

Not: Dergimiz 2017/2 Aralık sayısından itibaren DergiPark üzerinden sanal ortamda erişime açılacaktır. Bu itibarla dergimizde yer almasını istediğiniz bilimsel çalışmalarınızın gönderimi ve diğer süreçlerinin takibinde DergiPark sisteminin kullanılacağını bilgilerinize sunarız.

Editörden…