TDAE 25. Yıl Özel Sayısı

 

İç Kapak

Künye

İçindekiler/ Contents

Editörden

Dosya Konusu / Special Issue 

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN ile 25. Yıl Özel Sayı Ropörtajı

Interview with Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN for Special Issue on the 25th Anniversary 

Yrd. Doç. Dr. Atıf AKGÜN


Türk Dünyası’nda İşbirliği Denemesi: Türk Keneşi ve Kazakistan 

The Cooperation Test in Turkish World: Turkic Council and Kazakhstan

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL - Arş. Gör. Kadir Ertaç ÇELİK
 

Bulgaristan Türklerinin Eğitim ve Kültürel Sorunlarında Yeni Gelişmeler

New Developments in The Educational and Cultural Issues of The Bulgar Turks

Prof. Dr. Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY  
 

 Makaleler / Articles


Mehmet Emin Buğra’nın Mektuplarında Türkistan Sesi Dergisinin Çıkartılması Süreci

Process of Issuing Journal of Voice of Turkıstan in Mehmet Emin Bugra’s Letters

Yrd. Doç. Dr. Tekin TUNCER
 

Sovyet Propaganda Afişlerinde “Doğu” İmgesi

Images of the “Orient” in Soviet Propaganda Posters

Dr. Mertcan AKAN

 

Balkan Savaşlarından Birinci Dünya Savaşına Osmanlı-Yunan İlişkilerinde Sakız ve Midilli Meselesi, 1912-1914

From the Balkan Wars to the First World War, the Chios and Mytiline Question in OttomanGreek Relations 1912-1914

Okt. Dr. Gürhan YELLİCE

 
Emîr Timur’un Meclisinde Mara Despina: Bir Rivayetin Tarihî Gelişimi

Mara Despina among Emîr Timur’s Retinue: Historical Development of a Story

Tarkan SUÇIKAR  
 

Gana’nın Sosyal ve Siyasi Tarihinde Kadınların Rolü

The Position of Women in the Social and Political History of Ghana Usman ABASS -

Yrd. Doç. Dr. Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA

 

Osmanlı’da Vebanın Sona Erişine Dair Bir Değerlendirme

Rethinking the Retreat of Plague Epidemics from Ottoman Territories

Prof. Dr. Mesut AYAR - Arş. Gör. Yunus KILIÇ
 

Birleşik Çekimlerde Zaman Adlandırma ve Tasnifine İşlevsel Bir Yaklaşım

A Functional Approach to Naming and Classifying of Time in Compound Endings

Prof. Dr. Ayşe İLKER
 

Mirza Cihan Şah Hakiki’nin Dili Üzerine Notlar

Notes on the Language of Mirza Cihânşâh Hakîkî

Prof. Dr. Osman YILDIZ


Tereyağ / Tereyağı Üzerine

On Butter

Doç. Dr. Arzu Sema ERTANE BAYDAR
 

İnanç ve Estetiğin Bütünleşmesi: İzmir Yapılarında “Maşallah” Yazılı Nazarlıklar
Integration of Belief and Aesthetic: Amulets with "Masallah" Writing in Izmir Structures
Yrd. Doç. Dr. Aygül UÇAR

 

Alevilikte “Ocak”: Kavramsal Çerçeveye ve Tarihî Arka Plana Yeni Bir Bakış

“Ocak” in Alevism: A New View on the Conceptual Framework and Historical Background

Dr. Bülent AKIN

 

Çeviri Makale / Translated Article

Esmail Tajbakhsh, Hafız Divanı’ndaki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir İnceleme Türkiye Türkçesine Çeviren:

Okt. Umut BAŞAR - Nasrin ZABETI MIANDOAB
 

V. Superanskaya, Akarsu Adlarındaki Renk İsimleri Terminolojik midir?  Türkiye Türkçesine Çeviren:

Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi  Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları