İç Kapak

Künye

İçindekiler/ Contents

Editörden

MAKALELER / ARTICLES

Traditional Knowledge and Cultural Economy

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR

 

Köroğlu’s Aleppo Expedition (Amasya Variant) Reviewing of the Text

Dr. Öğr. Üyesi Serdar UĞURLU

 

National Epic of Estonian “Kalevipoeg”

Dr. Gonca KUZAY DEMİR

 

Traditional Children's Games, Turkish Ethnic Sports and Races in Kemal Sunal Movies

Selnur ŞARMAN KORKUTAN

 

The Effect of Religious Bond on Establishing the Political and Shamanism: Evaluation in the Context of Primitive Turkish Society

Dr. Öğr. Üyesi Efe BAŞTÜRK

 

An Evaluation of Turkey’s Touristic Promotion and Propaganda Activities in Uzbekistan

Dr. Erol EVCİN

 

The Great Silk Road of the Middle Ages: The Main Trade Route Connecting Eastern Europe to Asia

Doç. Dr. Ekrem KALAN

 

Traditional Houses of Izmir-Hilal District

Dr. Öğr. Üyesi Aygül UÇAR - Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR

 

Tatar Traditions and Customs in Mirhaydar Feyzi’s Drama of “Galiyabanu”

Doç. Dr. Alsu KAMALİEVA

 

On the Concepts of Stating Evil in Old Uigur Turkic

Öğr. Gör. Hüsnü Çağdaş ARSLAN

 

The Use of Turkish- Cultures’ Items From The Social Sciences Course Books

Öğr. Gör. İskender DAŞDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Saadet TEKİN

 

War and Epic Personality of “Memduh” in Turkish World

Dr. İlyas YAZAR - Arş. Gör. Esra USLU

 

ÇEVİRİ MAKALELER / TRANSLATED ARTICLES

Türkiye Türkçesine Çev.: Huseyn AHMADOV

 

Türkiye Türkçesine Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Emine ATMACA - Dr. Öğr. Üyesi Reshide GÖZDAŞ

 

KİTAP DEĞERLENDİRME / BOOK REVIEW

Arş. Gör. Şima DOĞAN

 

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları