YAYIN KURULU / Editorial Board
Prof. Dr. Nadim MACİT (Ege Üniv.)
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniv.)
Prof. Dr. Ali EROL (Ege Üniv.)
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniv.)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniv.)
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Emekli Öğr. Üyesi)
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Ege Üniv.)
Doç. Dr. Pınar FEDAKÂR (Ege Üniv.)
Doç. Dr. Selami FEDAKÂR (Ege Üniv.)
Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN (Ege Üniv.)
Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN (Ege Üniv.)
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Atıf AKGÜN (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ferah TÜRKER (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Aygül UÇAR (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Rabia UÇKUN (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN (Ege Üniv.)