Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 18 Sayı - 2

İç Kapak

Jenerik

İçindekiler/ Contents

Editörden

MAKALELER / ARTICLES

Tarihyazımında Gerçekliğe Erişim Sorunu ve Yaşamöyküsü
The Problem of Accessing Reality in Historiography and Biography
Öğr. Gör. Engin DENİZ

Türkmen Tarih Yazıcılığında “İlhak” Konusu
The Subject of Annexion in Turkmen Historiography
Dr. Öğr. Üyesi Tahir AŞIROV

İskoç General Patrik Gordon’un Gözüyle İlk Osmanlı-Rus Savaşı: I. Çehrin Seferi 1677
The First Ottoman-Russian Warfare With The View of Scots General Patriarch Gordon: The First Campaign of Chigirin 1677
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN

Sahibi Bilinmeyen Hususi Bir Masraf Defterinin Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi Açısından Kullanılabilirliğine Dair Bir Deneme
An Essay on the Usability of an Anonymous Personal Cost Book in Terms of Ottoman Social and Economic History
Doç. Dr. Faruk DOĞAN

The Cyprus Crisis of 1967 and the British-Turkish Policies
1967 Kıbrıs Krizi ve Türk-İngiliz Politikaları
Dr. Öğr. Üyesi Yasin COŞKUN

Karma Savaş Teorisi ve Rusya-Ukrayna Krizi
Hybrid War Theory and Russian-Ukrainian Conflicts
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL- Dr. Şafak OĞUZ

Romantik Azerbaycan Şiiri’nde Dil ve Üslup Tercihleri
Choices of Language and Style in Azerbaijani Romantic Poetry
Prof. Dr. Ali EROL

Azerbaycan Kaçak Hikâyeleri
Azerbaijan Escapee Stories
Dr. Sevtap YAZAR

Azerbaycan’ın Muhacir Yazarı Ceyhun Hacıbeyli’nin Edebî Şahsiyeti
The Literary Character of Ceyhun Hacibeyli, the Immigrant Writer of Azerbaijan
Prof. Dr. Vaqıf SULTANLI - Türkiye Türkçesine Akt.: Dr. Öğr. Üyesi Atıf AKGÜN

Bağımsızlık Döneminde Azerbaycan ve Özbek Şiirinin Ortak Özellikleri
The Common Features in Azerbaijan and Uzbek Poetry During the Independence Period
Doç. Dr. Terane HEŞİMOVA

Osman Türkay’ın “Uyurgezer” Şiirini Necip Fazıl Kısakürek’in “Çan Sesi” Şiiriyle Okumak
Reading “Uyurgezer” Poem of Osman Türkay with “Çan Sesi” Poem of Necip Fazıl Kısakürek
Öğr. Gör. Dr. Can ŞEN

Arif Nihat Asya’nın Nesirlerinde Adana
Adana in Arif Nihat Asya's Prose
Doç. Dr. Hatem TÜRK

Dîvānu Luġāti’t-Türk’te Sesteş Sözcükler-2-
Homonyms in Dîvānu Luġāti’t-Türk-2
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÖZTÜRK

Batı Rumeli Ağızlarının Sınıflandırılması İçin Görüşler
Opinions for the Classification of Western Rumelian Dialects
Dr. Öğr. Üyesi Alpay İĞCİ

+lI Eki Üzerine
On +lI Suffix
Doç. Dr. Turgut BAYDAR

Keloğlan Tipinin Gagauz Masallarındaki Yansımaları
The Reflections of “Keloglan” Type in Gagauz Folktales
Dr. Öğr. Üyesi Rabia UÇKUN

KİTAP İNCELEMESİ

Adam Karpowicz. Osmanlı Türk Yayları: İmali ve Tasarım. (Çev. Mehmet Yılmaz Akbulut)
Arş. Gör. Recep Efe ÇOBAN

 

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları