Çerez Örnek

Editorial Management Board

Editör / Editor

Dr. Mertcan AKAN

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,

Türk Tarihi Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

mertcan.akan@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0003-3160-4774

 

 

 

Editör Yardımcıları / Deputy Editors

Arş. Gör. Dr. Şima DOĞAN BALCI

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,

Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

sima.dogan@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0001-8213-4405

 

Arş. Gör. Dr. Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

secil.oraz.besikci@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0002-3501-0968

 

Alan Editörleri / Area Editors

Doç. Dr. Erhan AKTAŞ

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kırklareli / Türkiye

erhanaktas35@hotmail.com  -  ORCID: 0000-0002-7303-1890

 

Doç. Dr. Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü,

Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

elem.eyrice@asbu.edu.tr  -  ORCID: 0000-0003-0486-3682

 

Doç. Dr. Hamit ÖZMAN

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

hamit.ozman@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0002-2637-2414

 

Doç. Dr. Hasan UÇAR

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,

Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

hasan.ucar@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0002-7443-5715

 

Dil Editörleri / Language Editors

Arş. Gör. Gökçe EMEÇ YÜCESOY (Türkçe / Turkish)

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

gokce.emec.yucesoy@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0002-1932-828X

 

Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Çince / Chinese)

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

alimcan.inayet@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0002-8841-4157

 

Arş. Gör. Dr. Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ (İngilizce / English)

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

secil.oraz.besikci@ege.edu.tr  -  ORCID: 0000-0002-3501-0968

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY