Çerez Örnek

Yayın Politikası

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi-TDİD, Yaz (Haziran ayında yayınlanır) ve Kış (Aralık ayında yayınlanır) olmak üzere yıldı 2 sayı yayınlanır. 
 
TDİD, yazı kabülünden yayınlanmasına kadar, tüm süreçleri DergiPark üzerinden yönetir ve bu programın sunduğu imkanlar çerçevesinde arşivler.
 
TDİD, kendi sitesi (https://tdid.ege.edu.tr/), DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid) ve talebe göre diğer açık erişim kanallarında tüm içeriğini paylaşır, diğer bir ifadeyle açık erişimi olan bir dergidir.
 
TDİD, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları enstitüsü yayınıdır.  Yazarlardan ve diğer paydaşlardan her hangi bir ödeme almaz ve yazar, hakem ve diğer paydaşlara herhangi bir ödeme yapamaz. 
 
TDİD, başvuru yapan çalışmalar aşağıdaki üç süreçten geçer (çalışmalar bu süreçlerin herhangi birinde elenebilir; reddedilebilir veya yazara iade edilebilir), 
 
I. ön kontrol ekibi ve editör tarafından yönetilen ön kontrol
II. hakemler ve editör ve/veya yayın kurulu tarafından yönetilen değerlendirme 
III. mizanpaj - son okuma ekibi ve editör tarafından yönetilen yayın süreci.
 
TDİD bilimsel/akademik yayıncılık yapma kaygısı güder, bu çerçevede yazarların kendileri özelinde hiç bir talebini (doçentlik başvurusu, akademik teşvik başvurusu … gibi) makul bir istek olarak değerlendirmez, önemsemez ve öncelemez.
 
TDİD’e başvuru yapan çalışmaların TDİD’in ilan ettiği kıstaslara uyumlu olması ve süreç içinde TDİD ekibinin taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi bu süreçleri zamansal olarak hızlandırmaktadır. Bu çerçevede ön görülen süre I. ve III. süreçlerin her biri için 15'er gündür.
 
TDİD, başvuru yapan çalışmaların alan uzmanları tarafından değerlendirilmesi hususunda olabildiğince hassas davranır. Çalışmaların değerlendirilmesini talep ettiği alan uzmanı hakemlerin ek süre taleplerine olumlu yaklaşır.
Bu çerçeve TDİD, değerlendirme süreci için 2 aylık bir süreyi ön görmekle birlikte, doğrudan kendi kontrolünde olmayan bu süreç için öngördüğü sürenin bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ