canlı destek

Editörler

 

Prof. Dr. Nadim MACİT

Editör

Erzurum’un Oltu ilçesinde 1958 yılında dünyaya geldi. Ortaöğretimini Erzurum İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı (1979). Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1984). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1988) ve doktora (1992) yaptı. 1995 yılında doçent oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Bilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı (1993). Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’ne geçti (1997) ve aynı yerde profesör oldu (2001). Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Sosyal, Ekonomik ve Siyasal ilişkiler Anabilim Dalı’nda göreve başladı (2010). 

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslâm Bilimleri Bölümü’nde bölüm başkanlığı (1998-2001) ve bu fakültede dekanlık yaptı (2002-2005). YÖK İlahiyat Danışma Komisyonu’nda üye olarak bulundu (2003-2004). TUSAM Strateji Araştırma Merkezi’nde danışman olarak çalıştı (2007- 2009). Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne 2018 yılında müdür olarak atandı.Bilimsel ilgi alanlarını; İslâm düşüncesi (Kelâm), Jeo-Kültür, Teo-Strateji ve Türk Dünyasında teolojik modeller oluşturmaktadır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

Editör

1979 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyünde doğdu. İlkokula bu köydeki yine aynı adlı ilkokulda başladı ve İzmir Karşıyaka Alaybey İlkokulu’nda (şimdiki Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu) tamamladı. Ortaokul ve liseyi İzmir Karşıyaka Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü 2001 yılında bitirdi. 2003 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans öğrenimini Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda, “Türk Tarihinin Bir Kaynağı: De origine actibusque Getarum” başlıklı çalışmasını sunarak tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda “Geç Roma Tarihyazımında Hunlar: Batı Avrasya’da Erken Türk Varlığı” başlıklı tezini sunarak bitirdi. 2009 yılında Rusya Federasyonu’nda staj-dil bursuyla Saint Petersburg Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde dokuz ay eğitim aldı. 2015 yılında TÜBİTAK Post Doktora bursuyla on ay süresince Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 

 
2005-2008 ve 2013-2014 yıllarında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda, 2008-2013 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2014 yılından beri Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. 
 
Akademik ilgi alanını Batı Avrasya’da Erken Türk Halkları ve bilimsel kaynak kümesini Geç Roma Tarihyazımı oluşturmaktadır. 
 
İngilizce ve Rusça okuyabilmekte, temel düzeyde Latince, Yunanca ve Fransızca bilmektedir. 
 
Evlidir ve Konçuy’un babasıdır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ