Çerez Örnek

Yazışma Adresleri

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları
Enstitüsü 35100 / Bornova - İZMİR
http://www.tdid.ege.edu.tr
Tel / telephone: (+90) (232) 388 01 10 / 2958
Belgegeçer / Fax: (+90) (232) 342 74 96
Elmek / E-mail: egetdid@gmail.com
http://dergipark.gov.tr/egetdid

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ